You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Aktualności


powrót do poprzedniej strony | Archiwum

Szkolenie z zakresu pracy sędziego MMA już pod koniec kwietnia

Stowarzyszenie MMA Polska zaprasza na szkolenie z zakresu pracy sędziego. Będzie to kurs sędziego (B) krajowy – certyfikowany przez Stowarzyszenie.

Szkolenie z zakresu pracy sędziego odbędzie się 22 kwietnia w Warszawie. Pozytywny wynik kursu, zdobycie praktyki i oddelegowanie przez komisję sędziowską MMA Polska, daje możliwość ubiegania się o licencję sędziego międzynarodowego (A) IMMAF.

Szkolenie z zakresu pracy sędziego MMA:
• Miejsce: Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa
• Część praktyczna odbędzie się w Warszawskie Centrum Atletyki
• Prowadzący: Tomasz Bronder
• Data: 22.04.2023 r
• Godzina rozpoczęcia: 8:30 (czas trwania - 6-8 godzin)
• Cena szkolenia: 1150 zł (cena zawiera, poczęstunek, lunch i materiały dydaktyczne)
Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy kierować na adres: info@mmapolska.org do 18.04.2023 r.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zgłoszą się jako pierwsi otrzymają informację zwrotną z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i danymi dotyczącymi płatności. Szkolenie obejmuje zasady pracy sędziego w środku, na punktach, technicznego i supervisora.

TEORIA
1. Sędzia w środku
– obowiązki ( sprawdzenie klatki, odprawa z zawodnikami, odprawa z medykami, sprawdzenie strefy pod klatką )
– komendy
– decyzje ( podniesienie walki, zatrzymanie walki, wypadnięcie szczęki, odjęcie punktu, konsultacja lekarska, konsultacja z sędziami punktowymi/video analiza, zakończenie walki, decyzje techniczne)
– poruszanie się
– protesty
– techniki kończące
– faule

2. Sędzia punktowy

– zasady punktacji ( skuteczny grappling/striking, agresja, kontola octagonu)
– opisywanie rundy ( sposoby prowadzenia notatek podczas trwania rundy )
– współpraca z sędzią w środku
3. Sędzia techniczny

– obowiązki
– procedura w wypadku wykrycia nieprawidłowości
– zbieranie wyników

4. Supervisor
– obowiązki podczas trwanie rundy
– obowiązki podczas trwania przerwy

PRAKTYKA I EGZAMIN
1. sędziowanie walk z odtworzenia
2. sędziowanie sparingów

Stowarzyszenie MMA Polska powstało w roku 2019. Organizacja została powołana do reprezentowania i tworzenia profesjonalnej przestrzeni dla rozwoju amatorskiego MMA. Głównym celem Stowarzyszenia jest między innymi dbanie o pozytywny wizerunek MMA, organizowanie zawodów krajowych, powoływanie kadry na międzynarodowe turnieje, a w dalszej przyszłości wprowadzenie tej dyscypliny do grona sportów olimpijskich.