You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Sekcja Żeńska

Głównym założeniem sekcji żeńskiej Stowarzyszenie MMA Polska jest jeszcze mocniejsze wsparcie walczących pań. W ramach jej działalności Joanna Jędrzejczyk i Karolina Kowalkiewicz będą się dzielić z zawodniczkami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wraz z Przemysławem Kosińskim będą również organizować seminaria, obozy i szkolenia. W trakcie tych wydarzeń młode adeptki MMA będą miały okazję do wymiany doświadczeń, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie walki, ale również treningu mentalnego, motorycznego, dietetyki czy suplementacji.

Sekcja ma również zapewnić dodatkową integrację środowiska kobiecego MMA w Polsce, co powinno przełożyć się na łatwiejszą wymianę informacji i jeszcze lepsze wyniki zawodniczek w kraju i na arenie międzynarodowej.

W ramach sekcji Stowarzyszenie będzie także wspierać wszelkie programy odpowiedzialności społecznej stworzone przez fundacje Karoliny Kowalkiewicz i Joanny Jędrzejczyk, a także program pomocy kobietom dotkniętym przemocą domową.

Członkowie sekcji