You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...WSPARCIE

Jeżeli zależy ci na rozwoju amatorskiego MMA w Polsce możesz przekazać darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia. Pieniądze te zostaną spożytkowane na wspieranie projektów społecznych, a w szczególności na edukacyjną pracę u podstaw z dziećmi i młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych.
Numer konta bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 20 1240 1040 1111 0010 9086 1652