You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Aktualności


powrót do poprzedniej strony | Archiwum

Rozpoczynamy kolejny etap podnoszenia standardów amatorskiego MMA!

Tym razem MMA Polska pragnie zaprosić pracowników służb medycznych w tym: ratowników medycznych, lekarzy i ratowników KPP, na kurs medyczny poświęcony zagadnieniom związanym z zabezpieczeniem i realizacją zawodów MMA.

W ramach szkolenia omówione zostaną między innymi takie tematy jak:
- Zakres działań podejmowanych podczas zawodów przez ekipy medyczne we współpracy z cutmanem, sędzią, organizatorem.
- Omówienie sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy MMA.
- Sytuacje szczególne pod kątem charakterystycznych obrażeń występujących w walkach MMA (np. utraty przytomności, złamania, zwichnięcia, urazy czaszkowo - mózgowe).
Za ukończone szkolenie, uczestnicy otrzymają 8 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Prowadzącym szkolenie będzie lider sekcji medycznej Stowarzyszenia, doświadczony ratownik medyczny zabezpieczający największe gale MMA w Polsce, mgr Paweł Czyrka.

Data: 02.06.2021
Adres: Hotel Novotel Centrum, ul. marszałkowska 94, Warszawa
Koszt szkolenia: 320 zł
Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Zapisy pod adresem – info@mmapolska.org
Wpłat należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia:
Odbiorca: Stowarzyszenie MMA Polska
Nr. Konta: 20 1240 1040 1111 0010 9086 1652
Tytułem: (imię i nazwisko uczestnika) za szkolenie medyczne
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adres mailowy służący do zapisów.

Pozdrawiamy i zapraszamy!