You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Aktualności


powrót do poprzedniej strony | Archiwum

„MMA to sport” – ruszyła międzynarodowa kampania na rzecz MMA

Organizacja International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), do której należy Stowarzyszenie MMA Polska, przygotowała kampanię na rzecz wsparcia i uznania mieszanych sztuk walki przez międzynarodową społeczności sportową i rządy na całym świecie.

Celem kampanii pod nazwą „MMA to sport” jest zwrócenie uwagi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz rządów państw na problemy z jakimi boryka się środowisko mieszanych sztuk walki. W ramach akcji przygotowano również internetową petycję, którą może podpisać każda osoba chcąca wesprzeć akcję. Petycja ta jest dostępna pod linkiem: https://www.change.org/p/international-olympic-committee-for-mma-to-be-recognised-as-a-sport?

IMMAF od lat walczy o formalne uznanie MMA za sport na świecie. Organizacja wielokrotnie ubiegała się już o członkostwo w Światowym Stowarzyszeniu Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF), którego uznanie danej dyscypliny jest ważnym krokiem na drodze do MKOL. Niestety pomimo spełnienia wszystkich formalnych wymogów, cały czas odmawia się akceptacji wniosku IMMAF. Wpływowi liderzy różnych dyscyplin olimpijskich od dawna lobbują przeciwko mieszanym sztukom walki i tym samym zamykają drogę MMA w walce o międzynarodowe uznanie.

Uznanie za sport przez rządy i organizacje międzynarodowe pozwoliłoby młodym adeptom MMA działać na tych samych prawach i mieć dostęp do takiej samej ochrony jak zawodnicy innych dyscyplin. Pozwoliłoby również na wprowadzenie przepisów zapewniających standaryzację zasad współzawodnictwa, zapewniających bezpieczeństwo młodym sportowcom i wsparcie oraz finansowanie rozwoju ich pasji i dyscypliny. Ostatecznie uznanie doprowadziłoby również do tego, aby MMA stało się sportem olimpijskim, dzięki czemu najlepsi amatorzy z całego świata mieliby możliwość rywalizowania na igrzyskach olimpijskich.

- Brak przejrzystości w zakresie uznania MMA na arenie międzynarodowej ma duży wpływ na naszą społeczność sportową – mówi Kerrith Brown, prezes IMMAF. - Sprawa dotyczy możliwości wspierania rozwoju również najmłodszych adeptów MMA i tworzenia tym samym nowej generacji zawodników, którzy w bezpieczny sposób mogliby rozwijać swoje umiejętności. Nie można nie doceniać siły oddziaływania ruchu międzynarodowych federacji sportowych, ponieważ rządy państw właśnie w oparciu o ich działania często podejmują decyzje o finansowaniu danego sportu. Wzywamy więc ministrów sportu i Międzynarodowy Komitet Olimpijski do weryfikacji i zapewnienia uczciwego procesu dojścia do uznania danej dyscypliny sportu.

Strona akcji „MMA to sport” - https://www.mmaisasport.com

MMA is a sport