You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Zespół

Paweł Czyrka

Lider sekcji medycznej

Ratownik Medyczny z 22 letnim doświadczeniem w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Dyspozytor Medyczny, Instruktor Ratownictwa Medycznego, Koordynator Zabezpieczeń Medycznych Imprez Masowych.

Absolwent Wydziału Zdrowia Publicznego - Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.