You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...Zespół

Amit Batra

Lider Sekcji przygotowania motorycznego

Doktor Nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii treningu sportowego. Certyfikowany trener przygotowania motorycznego CSCS - Certified Strength and Conditioning Specialist organizacji NSCA (USA) oraz USAW (USA Weightlifiting Coach).
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2015 r. Obronił pracę doktorską na temat oceny poziomu wydolności fizycznej w efekcie treningu interwałowego u zawodników sportów walki. Od 1999r. uprawia Taekwon-do ITF, w którym posiada stopień mistrzowski I dan. W latach 2004 -2013 członek kadry narodowej. W 2007 i 2009 roku zdobył tytuł Mistrza Europy i Vice - mistrza świata w konkurencji walk indywidualnych seniorów. Wielokrotny zdobywca Pucharu Europy oraz medali Pucharu świata.

Współpracownik Center of Excellence for Sport Science and Coach Education - akredytowany ośrodek treningowy i naukowo - badawczy Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego na East Tennessee State University (ETSU). W 2019 realizował projekt badawczy pt: "Analiza zmian w szybkości rozwoju siły (RFD) i siły maksymalnej w różnych etapach periodyzacji blokowej u zawodników podnoszenia ciężarów".
Uczestnik wielu konferencji naukowych zarówno w USA jak i w Europie.